Phone: +359 2 4 447 404     |     Email: office@mn-flavours.com

  • BG
  • EN
  • RU

Еритрулоза

Еритрулозата (D-Еритрулоза, Глицеротетрулоза) е

тетроза монозахарид, широко приложима в козметиката при автоброзантните продукти, обикновено в комбинация с дихидроксиацетон (ДХА). Еритрулозата е природна кетотетроза, която реагира с аминокиселините от кератина. Тази нетоксична реакция води до временен ефект на потъмняване на кожата, подобен на излагане на слънчева светлина. Вискозна течност, разтворима във вода.