Избери език: bg en

Политика по качеството

Ние се ангажираме да посрещаме и надминаваме очакванията на нашите клиенти по отношение на качеството на услугите, които предлагаме. За да изпълняваме поетите ангажименти сме изградили и изпълняваме фирмена стратегия за непрекъснато подобряване на нашата дейност, работен процес и услуги. Удовлетвореност на клиентите, целенасоченост и броят на новите клиенти са някои от основните измерими цели, които ние следим. Убедени сме, че последователността е ключът към успеха.

Контакти

бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 42
Грийн Център, ет. 3, офис 15
1324, гр. София, България
тел.: 02/ 4 447 404
тел./факс: 02/ 9 250 777