Избери език: bg en

Новини / Хранителни добавки

Хранителните добавки са вещества добавяни преднамерено към храните с цел извършване на определени технологични функции, например, за цвят, за подслаждане или за консервиране.

Те са определени от законодателството на Общността като "всяко вещество, което обикновено се консумира като храна и което обикновено не се използва като характерна съставка на храната, независимо дали тя има или не хранителна стойност, се добавя умишлено с технологична цел в първичният продукт или неговите вторични продукти, превръщайки го директно или индиректно в компонент на такива храни" (вижте повече: Глава 1(2) на Директива  89/107/ЕИО).

Контакти

бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 42
Грийн Център, ет. 3, офис 15
1324, гр. София, България
тел.: 02/ 4 447 404
тел./факс: 02/ 9 250 777