Избери език: bg en

Продукти / Ca-Mg-Fe съединения / Магнезиеви съединения други

Магнезиеви съединения други

NutriMag AC

Магнезиев ацетат, хим. чист или BP качество

NutriMag AS

L-Магнезиев аспартат-2-хидрат, DAB

NutriMag CI

Магнезиев цитрат монохидрат, DAC

NutriMag MC 170

Магнезиев карбонат, лек 170 г/л, BP 2000

NutriMag CI 9

3-Магнезиев дицитрат-9-хидрат, DAC

NutriMag CI 14

3-Магнезиев дицитрат-14-хидрат, DAC

NutriMag CI an

3-Магнезиев дицитрат анхидрат, USP

NutriMag CL 6

Магнезиев хлорид-6-хидрат, кристали, BP, DAB, Ph.Eur.

NutriMag CL 6F

Магнезиев хлорид-6-хидрат, пудра, хранително качество

NutriMag DOL

Магнезиево-Калциев карбонат,(Доломит), хранително качество

NutriMag FU

Магнезиев фумарат, хим. чист

NutriMag GH

Магнезиев глюкохептонат

NutriMag GO

Магнезиев глюконат, USP

NutriMag GY

Магнезиев глицерофосфат, BPC

NutriMag LA

Магнезиев лактат-2-хидрат, хранително качество

NutriMag OR

Магнезиев оротат-2-хидрат, DAC

NutriMag PER

Магнезиев пероксид, мин. 25 %

NutriMag PP

Магнезиев фосфат, хранително и фарма качество

NutriMag PI

Магнезиев пидолат

NutriMag SI

Магнезиен силикат ( Талк ), Ph.Eur., USP

NutriMag ST-v

Магнезиев стеарат, Ph. Eur, USP, NF, E-470 b

NutriMag SU 7

Магнезиев сулфат-7-хидрат, кристали, BP, USP, Ph.Eur.

NutriMag SU dr

Магнезиев сулфат, сух, пудра, BP

NutriMag TRI

Магнезиев трисиликат, BP, USP, Ph.Eur.

NutriMag V

Магнезиев алуминсиликат, NF 18

Контакти

бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 42
Грийн Център, ет. 3, офис 15
1324, гр. София, България
тел.: 02/ 4 447 404
тел./факс: 02/ 9 250 777