Избери език: bg en

Продукти / Ca-Mg-Fe съединения / Калциеви съединения

Калциеви съединения

NutriCal CC 300

Калциев карбонат, лек, преципитат, BP, USP, Ph.Eur.

NutriCal CC 450

Калциев карбонат, лек, BP, USP, Ph.Eur.

NutriCal CC 600

Калциев карбонат,тежък, E-160

NutriCal CC 800

Калциев карбонат, тежък, BP, USP, Ph.Eur.

NutriCal CC 1000

Калциев карбонат, тежък, преципитат, BP, USP, Ph.Eur.

NutriCal CC 90 DC

Калциев карбонат, тежък, гранулиран, директно таблетиране, Ph.Eur., USP

NutriCal DCP

Ди-Калциев фосфат дихидрат,Ph.Eur., USP

NutriCal DCP an

Ди-Калциев фосфат анхидрат,Ph.Eur., USP

NutriCal AC

Калциев ацетат, E-269

NutriCal CH 54

Калциев хидроксид, FCC, USP

NutriCal CI

Три-Калциев цитрат-4-хидрат, BP, USP

NutriCal CL 2

Калциев хлорид-2-хидрат, кристали, BP, USP, Ph.Eur.

NutriCal CL 6

Калциев хлорид-6-хидрат, кристали, Ph.Eur. и хранително качество

NutriCal CL an

Калциев хлорид, анхидрат, пудра, хранително качество, E-509

NutriCal CO

Калциев оксид,хранително качество

NutriCal GHO

Калциев глюкохептонат

NutriCal GO

Калциев глюконат, Ph.Eur.

NutriCal GLOCAL

Калциев лактоглюконат

NutriCal GY

Калциев глицерофосфат, BPC

NutriCal LAB

Калциев лактобионат,USP

NutriCal LA

Калциев лактат-5-хидрат, USP, FCC

NutriCal LEVO

Калциев левулинат, EP, USP

NutriCal PER

Калциев пероксид, мин. 75%

NutriCal PI

Калциев пидолат

NutriCal SAC

КалциевD-захарат

NutriCal ST

Калциев стеарат, Ph.Eur., E-470 a

NutriCal SU

Калциев сулфат, анхидрат и дихидрат, E-516

NutriCal TCP

Три-Калциев фосфат, Ph.Eur., USP

NutriCal GLU

Калциев глюбионат

NutriCal DO

Калциев добесилат

Контакти

бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 42
Грийн Център, ет. 3, офис 15
1324, гр. София, България
тел.: 02/ 4 447 404
тел./факс: 02/ 9 250 777