Избери език: bg en

Продукти / Ca-Mg-Fe съединения / Железни съединения

Железни съединения

NutriFer CI

Железен цитрат

NutriFer FU

Железен фумарат, BP, USP, Ph.Eur.

NutriFer FU DC

Железен фумарат 90%,директно таблетиране

NutriFer caps

Железен глюконат, BP, USP, Ph.Eur.

NutriFer GO

Железен глюконат

NutriFer GY

Железен глицерофосфат, BPC, NF

NutriFer OP

Железен ортофосфат, FCC

NutriFer PY

Железен пирофосфат, FCC

NutriFer SU 7

Железен сулфат 7-хидрат, EP,USP

NutriFer Sud

Железен сулфат, сух,EP, USP

NutriFer FE

Желязо на прах, FCC

NutriFer SUC

Желязо захароза, USP

Контакти

бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 42
Грийн Център, ет. 3, офис 15
1324, гр. София, България
тел.: 02/ 4 447 404
тел./факс: 02/ 9 250 777