Избери език: bg en

Продукти / Ca-Mg-Fe съединения / Еритрулоза

Еритрулоза

Еритрулозата (D-Еритрулоза, Глицеротетрулоза) е тетроза

монозахарид, широко приложима в козметиката при автоброзантните продукти, обикновено в комбинация с дихидроксиацетон (ДХА). Еритрулозата е природна кетотетроза, която реагира с аминокиселините от кератина. Тази нетоксична реакция води до временен ефект на потъмняване на кожата, подобен на излагане на слънчева светлина. Вискозна течност, разтворима във вода.

Контакти

бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 42
Грийн Център, ет. 3, офис 15
1324, гр. София, България
тел.: 02/ 4 447 404
тел./факс: 02/ 9 250 777